Nå kan du få timeføring og HMS/KS i en enkel totalløsning

Adrian Wiik i Proresult AS, som har ansvaret for utviklingen, sammen med Erling Kjelby fra Komplett HMS.

Nå kan du som ProResult-kunde få et integrert HMS/KS-system i ditt digitale timeføringssystem fra Proresult AS. Dermed får du alt på ett sted – og full kontroll.

Dette er et samarbeid mellom Proresult AS og Komplett HMS. Det vokste frem fra et ønske om å gi kunden en enklere og mer effektiv hverdag, der man får ”alt” på samme sted.
– Vi ønsket å kunne tilby våre kunder et komplett HMS/KS-system, som både er enkelt og rimelig, og samtidig gir våre kunder den bistand de trenger til å sette opp et ferdig tilpasset HMS/KS-system. Proresult AS leverer nå HMS/KS gjennom vår plattform, mens Komplett HMS leverer innhold og rådgivning. Vi har flere ProResult-kunder hvor det er satt opp HMS/KS-system, og jobber for fullt med integreringen mellom ProResult og Komplett HMS. Målet er å være ferdig før sommeren. Nå trenger ikke HMS/KS lenger å være dyrt og vanskelig, vi har gjort det enkelt og rimelig, sier Bjørn Erik Kringstad, daglig leder i Proresult AS.

ProResult og Komplett HMS – et perfekt samarbeid
Komplett HMS blir levert av selskapet Bedriftsrådgivning Vest AS.
– Proresult AS og Bedriftsrådgivning Vest AS utfyller hverandre perfekt: De har høy kompetanse på økonomibasert styring og IT-utvikling, mens vi har høy kompetanse på internkontroll, HMS og kvalitetssikring. Kundene får et system som ivaretar gjeldende lover og forskrifter i sine respektive bransjer, samtidig som de får full økonomisk prosjektstyring og kontroll med lovpålagte rutiner. Alt er samlet i et velfungerende system. Det forenkler hverdagen for kundene, og sparer dem for timer og frustrasjon ved at man slipper å dobbelføre prosjekter flere steder, sier Erling Kjelby, daglig leder i Bedriftsrådgiving Vest AS.

Dette får kunden:
Et komplett HMS/KS system som blir satt opp av en erfaren konsulent fra Komplett HMS. Løsningen blir tilpasset den enkelte bedrift og implementert inn i den daglige driften.

Kunden skal i løpet av kort tid kunne administrere HMS/KS arbeidet via ProResult – alt på et sted!Enkel og brukervennlig «Alt i ett»-løsning

Svært konkurransedyktige priser på oppsett og årlig revisjon. Ta kontakt for uforpliktende tilbud.

Bjørn Erik Kringstad, daglig leder i Proresult AS

Lyst å prøve?

For mer informasjon – kontakt Bjørn Erik Kringstad
Tlf 46 98 12 57
bjorn@proresult.no

Alt på same sted – i en brukervennlig løsning
Denne løsningen gir kunden et system som både er gode på timeføring og på HMS/KS.
– Bedrifter har mer fokus på at leverandører og underleverandører har godkjente system på plass, og vi har merket økende etterspørsel etter HMS/KS-system. Når bedrifter skal få dette på plass ønsker de en ”alt i ett-løsning”. Det finnes mange slike løsninger på markedet, men ofte er det slik at disse løsningene er gode på HMS/KS og svak på timeregistrering eller omvendt. Alle bedrifter har heller ikke høy nok kompetanse innen HMS/KS. De trenger rådgivning og hjelp til å sette opp et tilpasset HMS/KS system, sier Kringstad.
En nøkkel til god HMS-kontroll er at systemet faktisk blir tatt i bruk.
– Mange bedrifter har et HMS/KS-system, men svært mange bruker ikke disse, fordi de er for innviklet. Vi har fokus på brukervennlighet, fordi de fleste vi er i kontakt med har utdannet seg til å være håndverkere, ikke dataspesialister. Integreringen av ProResult og Komplett HMS er en gavepakke til mange bedrifter, sier Kjelby.
– Vårt HMS/KS-system er det enkleste systemet som er på markedet i dag. Vi er også genuint opptatt av å få kundene våre til å bruke systemet. Derfor får de alltid en gratis gjennomgang i bruk av systemet, slik at de er trygge på bruken. Og på kjøpet får de også en stødig og kunnskapsrik samarbeidspartner. Vi er genuint opptatt av den rådgivende rollen vi har som leverandør. Kunden får både rådgivning og et styringssystem, som blir skreddersydd i forhold til bedriftens behov og de lover og forskrifter de har å forholde seg til. De får tilgang til våre tjenester innen internkontroll, HMS og kvalitetssikring. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs for lovpålagt opplæring av bedriftens internkontrollrutiner på norsk, engelsk og polsk.

God HMS = mer penger på bunnlinjen
Erling forklarer hvorfor det er viktig å ha et godt system for HMS/KS.
– Å ha et velfungerende HMS-system gir bedrifter både helsemessig og økonomisk gevinst. Statistikk viser at bedrifter som tar HMS på alvor har mindre skader og uhell, og et klart bedre arbeidsmiljø. Dette resulterer i færre sykedager, og dermed mer penger på bunnlinjen. Samtidig har bedrifter lovpålagte krav til dokumentering av arbeid som blir utført, krav til rutiner for hvordan man prosjekterer/utfører arbeidet og krav til rutiner for bruk av verktøy/maskiner. KS-dokumentering skal gi kunden trygghet på at arbeid som utføres, gjøres i henhold til gjeldende lovverket. HMS krysser både internkontroll og kvalitetssikring, som igjen gir samme gevinst som færre ulykker og mindre sykefravær. Dette gir økonomisk profitt i prosjektene. Konsekvensene av å ikke ha HMS/KS på plass kan være veldig store! Om uhellet er ute, og man ikke har fått dette på plass, snakker vi om alt fra bøter og store avkortninger i skadeforsikringen, til i verste fall fengsel ved alvorlige brudd på lover/forskrifter, sier Kjelby.